"סופרים קוראים" - לבנה מושון
ראיון בטלוויזיה קהילתית על הספר "כריתה"
"מכתבים מגבעת הזבל" ,בתוכנית ינץ לוי
ראיון עם אודטה על כתיבת ספר חיים