הספר "מיתרים ענוגים" נערך עריכת שכתוב וליטוש בידי לבנה מושון.