כתיבת ביוגרפיות
פרסומים ובקורות
•
אתר הבית של הסופרת לבנה מושון
.לאנשים שסיפור חייהם סבוך ומפותל והזכרונות אינו נותנים להם מנוח עד שיעלו בכתובים
לבני משפחה שרוצים להפתיע את אחד ההורים לכבוד יום הולדתו בספר מתנה אישי
     .או משפחתי
למי שהקדיש עצמו למפעל חיים - הקמת מוסד חינוכי - חברתי, מפעל משגשג, קריירה יוצאת
.דופן - ומבקש לעלות בכתובים את הישגיו
.לניצולי שואה שמבקשים לתעד את הישרדותם
.למי שנחלצו מאסון אישי ומבקשים לתעד את סיפור היחלצותם
.לבני משפחה שמבקשים להנציח את זכרון יקירם שהלך לעולמם
?מהו הליך העבודה
ראיון אישי ותיחקור סיפורו ההיסטורי של גיבור הספר ו/או
.אנשי משפחתו ב- 6-7 מפגשים, בני שעתיים - שלוש
.עיון במסמכים ו/או במחברות כתובות
.עיון בתצלומים
?באיזה שלב יוצג החומר
,לבנות את הפרקים הראשונים. המרואיין יוכל לקרוא חלקים מהספר תוך כדי העבודה
.לתקן, לשנות ולהוסיף הערות
?האם צריך להכין חומרים לפני הפגישה
,ואפילו ספרים (לצורך ציטוט) השמורים אצלו במגירה. מי שמתקשה בארגון החומר ההיסטורי
.יקבל עזרה והכוונה מנותנת שירות הכתיבה
?מתי יודפס הספר
של ספר, עיצוב גרפי של עטיפת הספר, בחירת הצבעים והכריכה וההדפסה. כל שלב בתהליך
.ההכנה לדפוס יאושר על ידי מזמין העבודה