בעקבות מפגש עם תלמידים, תערוכת עבודות מספרי לבנה מושון בבית הספר תל"י, הוד השרון, ינואר 2011